HIGIJENA, ZDRAVLJE ŽIVOTINJA I PROIZVODNE PERFORMANSE NA GOVEDARSKIM FARMAMA U SVIM DELOVIMA PROIZVODNOG CIKLUSA

PRI TELENJU
Zdravlje teladi

Mlada telad se suočavaju sa agresorima iz okoline koji mogu dovesti do pojave proliva, respiratornih problema, infekcije pupčane vrpce i nekih drugih oboljena u početnim fazama razvoja. MISTRAL se koristi kako bi se ubrzalo vreme između teljenja i unosa kolostruma, kao i ubrzavanja sušenja pupčane vrpce čime se zatvara jedan od puteva za patogene i na taj način se osigurava dobar razvoj teleta.

LAKTACIJA I PERIOD ZASUŠENJA
Kontrola mastitisa

Mastitis je osnovni uzročnik patologije kod krava što uzrokuje značajne ekonomske gubitke, usko je povezana sa higijenom u objektu i okruženju životinja. U cilju sprečavanja  pojave mastitisa, prostirka kao glavni izvor bakterija mora biti pod posebnom pažnjom kako bi se redukovala pojava bolesti.

DEZINFEKCIJA PAPAKA
Digitalni dermatitis

Digitalni dermatitis je veoma zarazno oboljenje koje se širi u svim delovima sveta. MISTRAL kao sredstvo za dezinfekciju papaka održava pake životinja čistim i suvim u cilju ograničavanja razvoja bakterija koje su odgovorne za pojavu ovog obolenja.

PRI TELENJU
Zdravlje teladi

Mlada telad se suočavaju sa agresorima iz okoline koji mogu dovesti do pojave proliva, respiratornih problema, infekcije pupčane vrpce i nekih drugih oboljena u početnim fazama razvoja. MISTRAL se koristi kako bi se ubrzalo vreme između teljenja i unosa kolostruma, kao i ubrzavanja sušenja pupčane vrpce čime se zatvara jedan od puteva za patogene i na taj način se osigurava dobar razvoj teleta.

LAKTACIJA I PERIOD ZASUŠENJA
Kontrola mastitisa

Mastitis je osnovni uzročnik patologije kod krava što uzrokuje značajne ekonomske gubitke, usko je povezana sa higijenom u objektu i okruženju životinja. U cilju sprečavanja  pojave mastitisa, prostirka kao glavni izvor bakterija mora biti pod posebnom pažnjom kako bi se redukovala pojava bolesti.

DEZINFEKCIJA PAPAKA
Digitalni dermatitis

Digitalni dermatitis je veoma zarazno oboljenje koje se širi u svim delovima sveta. MISTRAL kao sredstvo za dezinfekciju papaka održava pake životinja čistim i suvim u cilju ograničavanja razvoja bakterija koje su odgovorne za pojavu ovog obolenja.

MISTRAL, SREDSTVO ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE I ZDRAVLJA KONTROLOM VLAŽNOSTI.

KORISTI
Ograničava razvoj bakterija kontrolom vlažnosti
Osigurava suvu i zdravu okolinu oko vimena
Visok kapacitet sušenja tokom vremena
Smanjenje prosečnog broja somatskih ćelija u mleku

HIGIJENA, KOMFOR I PROIZVODNE PERFORMANSE NA FARMI

Sa MISTRALOM obezbedite suvu i čistu životnu sredinu za zdrave životinje.
NAČIN UPOTREBE

Za optimalnu efikasnost preporučujemo:

  • Pojedinačni boksovi za smeštaj teladi: 100 g/m² 2-3 nedeljno
  • Štale: 50-150gr na zadnju polovinu boksa svaki drugi dan
  • Slobodan sistem na slami: 500gr po kravi 3x nedeljno
PAKOVANJE

Vreća od 25 kg