UNAPREĐENJE HIGIJENE I ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

IZAZOV
Vlažnost, bakterije i amonijak

Vlaga u objektima doprinosi razvoju bakterija koje utiču na proizvodnju amonijaka. Kada se životinje čuvaju u vlažnim objektima njihov rizik od oboljevanja je mnogo veći. Smanjenje vlage predstavlja veliki izazov u pogledu poboljšanja zdravstevih i higijenskih uslova na farmama.

CILJ
Čiste i zdrave farme

Naučno je dokazano da faktori životne sredine direktno utiču na komfor, dobrobit, zdravlje i preformanse životinja. Čak i u uslovima odsustva vidljivih bolesti na farmi, visoka vlažnost u objektima i loša higijena imaju direktne posledice na produktivnost životinja.

REŠENJE
Mistral unapređuje higijenu i zdravlje kontrolom vlažnosti

Mistral se sastoji od sušene i mikrogranulisane gline, odabranih minarala i esencijalnih ulja. Mistral je potpuno prirodan proizvod koji unapređuje higijenu i zdravlje u objektima za uzgoj životinja.

IZAZOV
Vlažnost, bakterije i amonijak

Vlaga u objektima doprinosi razvoju bakterija koje utiču na proizvodnju amonijaka. Kada se životinje čuvaju u vlažnim objektima njihov rizik od oboljevanja je mnog veći. Smanjenje vlage predstavlja veliki izazov u pogledu poboljšanja zdravstevih i higijenskih uslova na farmama.

REŠENJE
Mistral unapređuje higijenu i zdravlje kontrolom vlažnosti

Mistral se sastoji od sušene i mikrogranulisane gline, odabranih minarala i esencijalnih ulja. Mistral je potpuno prirodan proizvod koji unapređuje higijenu i zdravlje u objektima za uzgoj životinja.

CILJ
Čiste i zdrave farme

Naučno je dokazano da faktori životne sredine direktno utiču na komfor, dobrobit, zdravlje i preformanse životinja. Čak i u uslovima odsustva vidljivih bolesti na farmi, visoka vlažnost u objektima i loša higijena imaju direktne posledice na produktivnost životinja.

MISTRAL, SREDSTVO ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE I ZDRAVLJA KONTROLOM VLAŽNOSTI.

1€  ULOŽEN U MISTRAL = 5€ NETO PROFITA
Izuzetna mogućnost sušenja
Zaštita kože
Smanjenje stresa

Dostupan od 1997 godine, MISTRAL  je jedini proizvod na tržištu koji je dobio  brojne međunarodne nagrade zbog svojih izuzetnih mogućnosti sušenja.

Izuzetna mogućnost sušenja
Zaštita kože
Smanjenje stresa
1€  ULOŽEN U MISTRAL = 5€ NETO PROFITA

Dostupan od 1997 godine, MISTRAL  je jedini proizvod na tržištu koji je dobio  brojne međunarodne nagrade zbog svojih izuzetnih mogućnosti sušenja.

HIGIJENA, KOMFOR I PROIZVODNE PERFORMANSE NA FARMI

Sa MISTRALOM obezbedite suvu i čistu životnu sredinu za zdrave životinje.
NAČIN UPOTREBE

MISTRAL se može koristiti na više načina

  • Raspršiti po prostitci ručno ili mehanički
  • Uvaljati prasad u MISTRAL
  • Direktno na telad
  • Ručno oko pojilica, hraniclica i drugih vlažnih mesta u živinarskoj proizvodnji.
  • Mehaničkim raspršivačima u objektima čak i u prisustvu životinja.
PAKOVANJE

Vreća od 25 kg